Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ, ЇЇ МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПІЗНІМ ГІПОГОНАДИЗМОМ

2014

Мета дослідження: вивчити показники якості кісткової тканини, її мінеральну щільність на рівні поперекового відділу хребта та шийки стегнової кістки у чоловіків з пізнім гіпогонадизмом різного віку.

Матеріали і методи. Обстежено 46 чоловіків у віці 50-85 років (середній вік - 64,5 ± 1,3 роки, середній зріст - 1,73 ± 0,09 м, середня маса тіла - 82,7 ± 2,1 кг), які були розподілені на наступні вікові групи: 50-59 років (n = 16), 60-69 років (n = 14), 70 років та старше (n = 16). Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) на рівні поперекового відділу хребта (L1 - L4) та шийки стегнової кістки оцінювали використовуючи двухфотонну рентгенівську денситометрію (Prodigy, GE). Показник якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) визначали за допомогою методики «TBS iNsight», встановленої на комп'ютер денситометра. Всім чоловікам визначали загальний тестостерон за допомогою імуноферментного методу (середній рівень 14,8 ± 0,9 нмоль/л). Залежно від рівня загального тестостерону всі чоловіки були розподілені на 2 групи: I - показник > 12 нмоль/л (норма), II - < 12 нмоль/л (пізній гіпогонадизм). Статистичний аналіз проводили з використанням програми «Statistica 10.0».

Результати. Частота гіпогонадизму в досліджуваній групі склала 34,8%, при цьому в групі 50-59 років - 18%, 60-69 років - 42,9%, 70 років та старше - 56,2%. Показник TBS у чоловіків 50-59 років склав 1,064 ± 0,04; 60-69 років - 1,065 ± 0,05; 70 років та старше - 1,016 ± 0,04. Показник TBS у чоловіків з пізнім гіпогонадизмом був достовірно нижче у віковій групі 70 років та старше в порівнянні зі здоровими чоловіками цього ж віку (0,947 ± 0,05 vs 1,106 ± 0,05, F = 4,6; р < 0,05). Достовірних відмінностей МЩКТ L1 - L4 та шийки стегнової кістки між групами хворих з гіпогонадизмом і нормальним рівнем тестостерону ми не виявили.

Висновки. Показник TBS у чоловіків з пізнім гіпогонадизмом достовірно нижче у віковій групі 70 років та старше в порівнянні зі здоровими чоловіками.