Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ЗАСТОСУВАННЯ КОРАРГІНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ КРОВООБІГУ

2014

Ендотеліальна дисфункція лежить в основі розвитку вікзалежних захворювань органів кровообігу, таких як атеросклероз, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія. В комплексній терапії захворювань органів кровообігу широко використовується ендотелійзалежний вазодилататор кораргін (ВАТ “Технолог”, Умань), фармакологічна активність якого зумовлена синергічною дією його компонентів - L-аргініну та інозину.

Мета дослідження. Вивчення ефективності та безпечності кораргіну у хворих похилого та старечого віку з захворюваннями органів кровообігу.

Матеріали і методи. Обстежено 217 хворих похилого та старечого віку (середній вік 78,7+3,1 роки) з ішемічною хворобою серця, стабільною стенокардією І-ІІ ФК, артеріальною гіпертензією ІІ ст., серцевою недостатністю ІІ ст., що перебували на лікуванні в кардіологічних відділеннях Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни. Хворі отримували кораргін по 2 табл. 3 рази на добу протягом 3-х тижнів на фоні базисної терапії лікарськими засобами, що входять до стандартів лікування даної патології. Оцінювали суб’єктивні симптоми захворювання, дані електрокардіографії, функціональний стан ендотелію, агрегаційну активність тромбоцитів.

Результати дослідження. Встановлено, що включення кораргіну в схему лікування підвищувало ефективність медикаментозної терапії. Під впливом лікування кораргіном у хворих зменшувалася частота, інтенсивність і тривалість приступів болі в області серця. За даними ЕКГ в процесі лікування кораргіном частка хворих з ознаками порушень коронарного кровообігу зменшилася з 20% до 12%. Кораргін покращував ендотелійзалежну вазодилатацію плечової артерії (за результатами оклюзивної платизмографії від 13,8% до 16,1%, р<0,05), виявляв позитивний вплив на реологічні властивості крові (зниження спонтанної агрегації тромбоцитів від 7,7+0,8% оптичної щільності до 3,2+0,4% оптичної щільності, р<0,05. Кораргін добре переноситься хворими старечого віку, побічних ефектів при прийомі препарату не спостерігалося.

Висновки. Виявлені вазодилатуючі властивості кораргіну, позитивний вплив на коронарний кровообіг, систему гоместазу, обумовлюють перспективність використання препарату в геріатричній кардіології.