Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: СМЕРТНІСТЬ ВІД ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВІКОМ ПАТОЛОГІЇ

2014

Середня тривалість життя в Україні в останні роки становить близько 69 років, а в країнах Європейського Союзу — 74 роки. Основний внесок у демографічні негаразди останніх років робить смертність людей внаслідок серцево-судинних захворювань (ССЗ), яка за останні 20 р. зросла на 22 %. Сьогодні смертність від ССЗ в Україні майже вдвічі перевершує середньоєвропейський рівень. Рівень смертності від онкологічних захворювань у чоловіків України практично не відрізняються від країн ЄС, а в жінок — навіть трохи нижчий. Вагомий внесок у ріст загальної смертності за останні 20 років зробили смерті від зовнішніх причин (43 %). Головною причиною є погіршення соціально-економічних умов життя, яке формує, зокрема, ризиковану агресивну та автоагресивну поведінку.

Мета роботи. Провести кластеризацію європейських країн за показниками смертності від пов'язаної з віком патології (внаслідок хвороб систем кровообігу, злоякісних пухлин) та нещасних випадків, здійснити статистичне порівняння соціально-економічних характеристик макрорегіонів (груп країн) між собою.

Методи. Об’єктом дослідження слугували бази даних повікової смертності від різних причин, екологічних, соціальних показників в Україні та різних країнах Європи (БД-ЗДВ / HFA-DB). Застосовано метод кластерного аналізу даних та критерій Ст’юденту.

Результати. Виділено 5 макрорегіонів (груп країн), які статистично відрізняються між собою. До кластеру 1 входить 8 країн: Австрія, Кіпр, Фінляндія, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Швеція; кластер 2 насичують 10 країн: Бельгія, Франція, Ісландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія; кластер 3 насичують 4 країни: Данія, Ірландія, Сан-Маріно, Словенія; до кластеру 4 входить 14 країн: Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Черногорія, Польща, Румунія, Сербія, Словакія, Македонія; кластер 5 складається з 5 країн: Бєларусь, Болгарія, Молдова, Росія, Україна.

Групи країн, що утворюють кластери 1, 2 та 3, характеризуються високим соціально-економічним рівнем розвитку та низькою смертністю внаслідок хвороб органів кровообігу, злоякісних пухлин та нещасних випадків у порівнянні з європейськими країнами, що насичують кластери 4 та 5. Здійснено порівняння медико-демографічних та медико-соціальних показників 5 європейських макрорегіонів. Очікувана тривалість життя при народженні як у чоловіків, так і у жінок достовірно нижче в кл.4-5 порівняно з кл.1-3. Показник еко-соціальної агресивності довкілля (ПЕСАД) достовірно вищий (гірший) в кл.4-5, порівняно з кл.1-3. Валовий внутрішній продукт (ВВП, в $ США на душу населення) достовірно менший в кл.5 та кл.4 порівняно з кл.1-3. Індекс людського розвитку (ІЛР) найнижчий в кл.5 та кл.4 порівняно з кл.1-3. Аналіз зв'язку смертності від ССЗ у різних країнах Європи з витратами на медицину (на душу населення) показав, що близько 80 % дисперсії смертності визначається рівнем медичного обслуговування. Найбільше зниження смертності має місце при збільшенні витрат на медицину приблизно до 2 тис. дол. США в рік на душу населення. Водночас 20 % дисперсії смертності від ССЗ у країнах Європи не залежать від рівня медичного обслуговування. Очевидно, відіграють роль такі чинники, як соціальна й екологічна агресивність середовища, а також спосіб життя людей.

Висновок. Європейські країни з низькою смертністю від хвороб органів кровообігу, новоутворень та  нещасних випадків (кл.1-3) мають достовірно вищий рівень ВВП та ІЛР.