Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ОСОБЛИВОСТІ ТІОЛДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ, У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ПРИ СУПУТНІХ ГЛЮКОМЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕННЯХ

2014

Мета – визначення вмісту сульфгідрильних - НS-груп і дисульфідних SS-груп у білковій фракції крові хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в залежності від глюкометаболічних порушень.

Матеріали, методи. Було обстежено 52 хворих на ГХ віком від 60 до 74 років, 21,2% чоловіки, 78,8% жінки. Стан вуглеводного обміну оцінювали, в сироватці крові, натщесерце, за допомогою  визначення глюкози, глікозильованного гемоглобіну, рівню інсуліну. Вміст сульфгідрильних груп у білковій фракції крові визначали методом прямого амперометричного титрування нітратом срібла, вміст дисульфідних груп визначали зворотним амперометричним титруванням.

Результати. Згідно з метою дослідження хворі були розподілені на три групи: перша – 15 осіб, медіана віку становила – 64 роки – без глюкометаболічних порушень, друга – 9 осіб з ГХ та предіабетом, медіана віку – 66 років, третю групу становили 28 осіб з ГХ та цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, з медіаною віку – 63,5. При дослідженні тіолдисульфідних сполук у групах обстежуваних осіб, відзначено достовірні відмінності (р<0.001(Kruskal-Wallis), а саме, медіана вмісту SS- груп становила – 115,4 [97.4; 116.9] мкмоль/л,  108,9 [95.4; 120.5] мкмоль/л, 182,3 [156.6; 200.3] мкмоль/л, вміст – HS – груп – 525,2 [481.5; 556] мкмоль/л, 545,4 [505.8; 558.6] мкмоль/л, 407,4 [401.1; 422.6] мкмоль/л – відповідно. Тіолдисульфідний коефіцієнт (ТДК) - (SH/SS) – в I групі – 4 ум.од., в II - 5 ум. од., в III – 2,2 ум. од.

Висновки. У осіб похилого віку, хворих  на ГХ, початкові стадії глюкометаболічних порушень (предіабет) характеризувались зсувом редокс-рівноваги у бік відновлення (підвищення тіолдисульфідного коефіцієнту), що свідчить про адаптивну реакцією організму та напруження стану антиоксидантної системи, при розвитку ЦД 2 типу – відзначався зсув редокс-рівноваги у бік окислення (збільшувалась концентрація вільних радикалів (SS-груп) та знижувався ТДК), що свідчить про виснаження антиоксидантних резервів та розвиток оксидативного стресу.