Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ЗМІНА ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ

2013

Метою дослідження було вивчення функціонального стану вегетативної нервової системи у осіб похилого віку з ревматоїдним артритом, які потребували ортопедичної корекції.

Обстежено 24 особи (18 жін. та 6 чол.) за допомогою вегетативної поліспектроскопії.

Як показали дослідження, у всіх обстежених спостерігалося помірне пошкодження симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи (ВНС). Ступінь вираженості відхилень кардіо-васкулярних тестів в балах складав 6,2±0,3. При фоновому запису у 38 % обстежених ритмограма варіабельності ритму серця відповідала 1-му класу (фізіологічна норма), у 44 % – 2-му класу (переважали хвилі повільного періоду, що вказувало на підсилення симпатичного впливу на модуляцію серцевого ритму) і у 18 % – 3-му класу, що вказувало на перехід вегетативної регуляції на більш низький – гуморально-метаболічний. Загальна потужність спектра нейрогуморальної модуляції переважно була в межах вікової норми, але у 11 % – наявний функціональний стан ВНС був зниженим. В модуляцію серцевого ритму у цих пацієнтів вагомий внесок мали церебрально-ерготропні механізми. При проведенні ортостатичної проби у 47% обстежених адаптаційні резерви організму були пониженими, у 19 % – значно зниженими і у 34 % – задовільними. Рівень функціонування фізіологічної системи був помірно пониженим (57 %) або близьким до фізіологічної норми (43 %).

Отже, повноцінне обстеження функціонального стану ВНС у пацієнтів з ревматоїдним артритом напередодні оперативного втручання дозволяє внести корективи в передопераційну підготовку хворих та провести коректне анестезіологічне забезпечення під час операції.