Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРІВ У ПРИРОДНИХ НАНОМЕХАНІЗМАХ В АСПЕКТІ БІОГЕРОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2013

Актуальність. Завдяки розвитку нових технологій та методів дослідження природних об’єктів зроблений висновок, що фундаментальні фізіологічні та метаболічні процеси в живих системах відбуваються на нанорівні із залученням наномеханізмів.

Мета дослідження: дослідити роль капілярних явищ у медицині та фізіології.

Методи дослідження: фізіологічні, фізико-хімічні, фармакологічні, аналітичні.

Результати дослідження. Завдяки розвитку нових технологій та методів дослідження природних об’єктів встановили, що основні фізіологічні та метаболічні процеси в живих системах реалізуються на нанорівні. До природних структур, що мають нанорозміри, належать іонні канали та нанопори біомембрани. Наноканали і нанопори відіграють важливу роль в реалізації багатьох функцій, наприклад, регуляції транспорту іонів і біомолекул. Потік іонів через біологічні мембрани має значення у клітинних процесах: від проведення нервового імпульсу до апоптозу.

В біологічній мембрані містяться аквапорини, що приймають участь у підвищенні проникності для води. Стінка капілярів має нанорозміри, що сприяє адекватному перебігу фізіологічних процесів за участю біологічно активних речовин нанорозміру (медіаторів, амінокислот).

В дослідженнях сумісно з науковцями академічних інститутів співробітники кафедри встановили особливості функціонування штучних капілярів, які є наноканалами твердофазних систем. Досліджено, що штучні капіляри мають перевагу перед природними наноструктурами, володіючи міцністю, термостабільністю, властивістю контролювати геометрію, можливістю модифікації. Ці системи менш чутливі до змін рН, освітленості, температури та іонної сили розчину.

Висновки. Вивчення функціонування природних наноканалів і нанопор дозволяє поглибити знання про роль фізіологічних структур організму, а створення штучних наноканалів – розробляти специфічні наносенсори, які будуть мати значення у діагностиці та лікуванні соціально значущих хвороб, наприклад, онкологічних, а також розробці методів запобігання передчасного старіння.