Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

Фактори ризику розвитку остеопорозу у мешканців Вінниччини

2013

Ціль. Визначити найбільш значимі фактори ризику остеопорозу у мешканців Вінниччини.

Методи. Проведено виявлення факторів ризику розвитку остеопорозу серед мешканців м. Вінниці за допомогою розширеного хвилинного тесту оцінки факторів ризику остеопорозу (one-minute osteoporosis risk test) Міжнародної асоціації остеопорозу (iof) 2008 р., адаптовано   (Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Карасевська Т.А., Поворознюк Р.В., 2007; 2009). У дослідженні прийняла участь 51 особа, 32 жінки (середній вік 68,03±1,92роки) та 19 чоловіків (середній вік 68,53?±1,47років).

Результати. Серед осіб обох статей не було жодної людини з низьким індексом маси тіла (ІМТ) менше 19 кг/м2 , нормальна вага тіла (ІМТ – 19-25 кг/м2) зустрічалась у 37,5% жінок та 37,8% чоловіків. Більше 50% осіб (62,5% жінок та 63,2% чоловіків) страждали надлишковою вагою тіла. Згідно анкетування мінімальна кількість факторів ризику становила – 4, причому у осіб жіночої статі – в 93,75%, у чоловіків – в 94,74%. Однак серед жінок зареєстровано до 12 факторів ризику, серед чоловіків цей показник не перевищував – 9. Найбільша кількість опитаних дали позитивні відповіді на наступні запитання тесту: - із сімейного анамнезу - «горб вдови» у батьків відмітили 54,9% опитаних; із анамнезу життя - зменшення росту більше ніж на 1 дюйм після 40 років вказало 84,31% респондентів, страх впасти – 58,82% осіб. Запитання зі способу життя виявили більш суттєві ризики у осіб чоловічої статі. Так, щодня вживає алкоголь у дозі, що перевищує еквівалент 20 мл спирту - 68,42% чоловіків і лише 15,63% жінок, низька фізична активність має місце у 63,16% чоловіків і 31,25% жінок. Кількість факторів ризику остеопорозу зростає з віком, особливо у осіб чоловічої статі. Якщо у чоловіків на шостому десятку життя реєструється в середньому 4 фактори ризику, то на восьмому десятку їх кількість сягає – 9. У осіб жіночої статі темпи приросту факторів ризику повільніші  із 8 на шостому десятку життя до 9 - на восьмому десятку. У осіб обох статей важливе значення в анамнезі життя набувають такі фактори ризику, як поява переломів у зрілому віці та страх перед падіннями. Із соціальних факторів для чоловіків самими значущими є паління, зловживання алкоголем і низька фізична активність; у жінок до таких факторів належить – мала кількість споживання молочних продуктів, низька фізична активність та недостатність часу перебування на свіжому повітрі. Лише в самій молодшій групі жінок (до 60 років) важливим фактором ризику виступає паління, яке перевищує за частотою таку ж вікову групу чоловіків. Варто відмітити, що найбільшу кількість факторів ризику розвитку остеопорозу набрали особи жіночої статі, яким у віці до 45 років проведена оваректомія. У віці до 55 років у них зафіксовано 10 – 11 факторів ризику розвитку остеопорозу. У осіб чоловічої статі з низькою сексуальною активністю нами зафіксовано до 8 – 9 факторів ризику розвитку остеопорозу.

Висновки. У віці 50 р. і старше у осіб обох статей зустрічається 4 і більше факторів ризику розвитку ОП. З віком кількість факторів ризику розвитку ОП достовірно зростає у осіб обох статей і на восьмому десятиріччі суттєвої різниці в кількості факторів ризику розвитку остеопорозу не простежується. Рання менопауза (до 45 років) у жінок та низька сексуальна активність у чоловіків – предиктори розвитку ОП у населення Вінниччини. Серед факторів ризику ОП у осіб жіночої статі переважне значення мають зміни зі сторони їх анамнезу життя, у осіб чоловічої статі – особливості їх способу життя, при однаковій значимості сімейного анамнезу для осіб обох статей.