Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ВПЛИВ КІССПЕПТИНА І ЙОГО АНТАГОНІСТА НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІТИН АРКУАТНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА СТАРИХ ЩУРІВ ПРИ БЛОКАДІ ТА СТИМУЛЯЦІЇ АЛЬФА-АДРЕНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ

2013

Репродуктивна функція залежить підпорядкована гіпоталамусу як вищому центру нейроендокринної регуляції, зокрема, аркуатному ядру. Відомо, що адренергічна і кісспептинергічна системи головного мозку також причетні до контролю гіпоталамо-гіпофізарно-гонадального комплексу.

Метою роботи було вивчення площі перерізу ядер нейроцитів і астроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса 24-місячних самців щурів після введення активатора альфа-адренергічних рецепторів – мезатона, блокатора альфа-адренергічних рецепторів – празозина, а також у комбінованого введення празозина зі стимулятором синтезу гонадрліберина – кісспептином; і мезатона з антагоністом рецепторів кісспептина.

Кісспептин і антагоніст кісспептина щурам вводили інтрацеребровентрикулярно, празозин-перорально, а мезатон-субкутально. Згодом тварин декапітували, мозок обробляли за стандартною гістологічною методикою. Вирізали аркуатні ядра з гіпоталамуса, які заключали в парафінові блоки. Останні нарізали на мікротомі товщиною зрізу 5-6 мкм. Препарати фарбували крезилвіолетом за Нісслем для ідентифікації нейронів і астроцитів. Оцінювали площу ядер клітин, після чого результати статистично обробляли.

Отримані результати показали, що в результаті введення мезатона в щурів достовірно зросли показники площі ядер нейронів і астроцитів, порівняно з контрольною групою. Після комбінованого введення мезатона з блокатором рецепторів кісспептина результати площі перерізу ядер клітин спустилися майже до контрольних рівнів. Введення празозина щурам 24-місячного віку проявилося в достовірному зниженні площі перерізу ядер нейроцитів і астроцитів. Як у нейронів, так і в астроцитів групи щурів, які зазнали комбінованого впливу празозина з кісспептином, достовірно зросли досліджувані каріометричні параметри.

На основі експериментально отриманих даних можна зробити відповідні висновки. Мезатон потужно активує, а празозин – пригнічує нейроцити та астроцити аркуатного ядра гіпоталамуса старих щурів. Блокада рецепторів кісспептина скасовує спричинену мезатоном активацію нейронів і глії. У свою чергу, активуючий вплив кісспетина не може бути повністю знятий введенням празозина. Цей ефект притаманний як нейронам, так і астроцитам. В обох випадках комбінованого впливу на кісспетинергічну та альфа-адренергічну систему астроцити виявляються більш чутливими до активуючих впливів, ніж нейрони.