Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

Сучасні підходи до комплексного застосування фізичних факторів на санаторно-курортному етапі реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом

2013

Мета: Визначення ефективності реабілітаційного комплексу з включенням силових та навантажувальних вправ із застосуванням кінезіотейпування у хворих похилого віку з остеоартрозом (ОА) на санаторно-курортному етапі реабілітації.

Методи:  В дослідження було включено 26 пацієнтів літнього віку (середній вік 66,8±3,4 р.) з ОА колінних суглобів І та ІІ стадії без синовіту, які перебували на санаторно-курортному етапі реабілітації.  Рентгенологічна стадія ОА встановлювалась за класифікацією Kellgren J.N. і Lawrence J.S. (І ст. – 9 хворих, ІІ ст.- 17). Всім хворим було проведено артросонографію колінних суглобів.   Пацієнти були розподілені на 2 групи: В І групі 12 хворих на протязі тривалості санаторно-курортного етапу реабілітації  займались лікувальною нордичною ходьбою (ЛНХ) 3 рази на тиждень  з помірним фізичним навантаженням та виконували силові вправи для колінних суглобів з еластичними стрічками тривалістю 20 хвилин через день. В ІІ групі 14 хворим була проведена аналогічна  програма фізичної реабілітації, але додатково пацієнтам  на ділянку колінних суглобів були наклеєні кінезіотейпи (спеціальні клейкі стрічки), які забезпечували  підтримку навколосуглобових структур, зберігаючи повну рухливість суглобів. В залежності від отриманих даних артросонографії та клінічної симптоматики,  ділянки фіксації кінезіотейпів були різними, переважно на оссифіковані або з явищами запалення м’язи, сухожилля  та зв’язки, щоб забезпечити стабілізацію цих структур при проведенні реабілітаційних комплексів.  Для оцінки ступеня вираженності больового синдрому в суглобах нами була використана візуальна аналогова шкала (ВАШ), а для характеристики функціональних порушень  - анкета для визначення альгофункціонального індексу Lequesne  та опитувальник WOMAC.  Також були проведені динамометрія, гоніометрія, тест Ловетта, визначення швидкості ходьби, часу вставання зі стільця.

Результати: Позитивна динаміка відбувалась в двох групах, однак в групі де застосовувались кінезіотейпи результати були кращими: відмічалось достовірне зменшення  больового синдрому та покращення  рухової функції. До лікування індекс Lequesne був 6,8±0,6, після лікування  в І групі 3,2±0,4, в ІІ групі 2,6±0,6. Індекс WOMAC до лікування 4,12±1,3, після лікування  в І групі 20,1±1,7, в ІІ групі 17,5±1,6. Біль в суглобах за ВАШ (мм) до лікування 5,6±0,36, після лікування  в І групі 2,1±0,75, в ІІ групі 1,32±0,91.  При виконанні силових вправ у пацієнтів з кінезіотейпами  втома не наступала так швидко, як в І групі, а  збільшення м’язової сили і покращення деяких функціональних показників: об’єм рухів в суглобах, швидкості ходьби, часу вставання зі стільця були достовірно більшими.

Висновки: В програму фізичної реабілітації у хворих ОА літнього віку повинні бути включенні як силові, так і навантажувальні вправи, застосування яких приводить до вірогідного зменшення вираженності больового синдрому в суглобах, збільшення об’єму рухів, покращення координації рухів, гнучкості та рухів в суглобах, збільшення м’язової сили, а застосування кінезіотейпування допомагає роботі м’язів, сухожиль та зв’язок при виконанні вправ.