Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ОТРУЄНЬ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ ЗА ДАНИМИ ГОСПІТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ (2007-2013 рр.)

2013

Актуальність дослідження обумовлена тим, що останні 20 років в світі, та в Україні зокрема, спостерігається збільшення кількості медикаментозних отруєнь серед людей літнього віку. Клінічний перебіг гострих отруєнь та особливості трансформації ксенобіотиків в організмі літньої людини мають свої суттєві відмінності, що безпосередньо впливає на прогноз та результати лікування гострих медикаментозних отруєнь [Трахтенберг І.М. із співавт., 2005; Власик Л.І. 2008; Куценко С.А., 2004; Лужников Є.О., 2010].

Ціль дослідження: вивчення та аналіз особливостей етіології та клінічного перебігу гострих медикаментозних отруєнь у пацієнтів літнього віку.

Матеріал та методи. Проведений ретроспективний аналіз 86 випадків гострих медикаментозних отруєнь тяжкого ступеню у пацієнтів віком ≥ 65 років, що проходили лікування у токсикологічному відділенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у період 2007-2012 рр.

Результати досліджень. Серед пацієнтів жінок було 56 осіб (65,1%), чоловіків - 30 (34,9%). У 37 випадках (43,0 %) отруєння було спричинено прийомом двох та більше медикаментів. Летальність у віковій групі склала 8,1%, тривалість лікування – 11,2 ліжко/дня.

Більшість пацієнтів (76,7%) потрапляли до стаціонару через 12 та більше годин після прийому отрути, 86,0% пацієнтів перебували при поступленні у стані токсичної коми. Суїцидальні спроби складали 43,0%, передозування – 10,4%, кримінальні – 3,5%, невідома причина - 27,8%, інші причини - 15,3%.

Серед медикаментів, що стали причиною отруєння, переважали: бензодіазепіни, барбітурати, нейролептики, трициклічні антидепресанти, клофелін, b-адреноблокатори, нітрати, в тому числі - поєднання вищезазначених препаратів з етиловим алкоголем. Ускладнювало діагностику та лікування даної категорії хворих наявність супутньої патології органів серцево-судинної (66,2%) та дихальної систем (у 41,8%).

До переліку часто спостережуваних прогнозованих станів і ускладнень у госпіталізованих хворих похилого віку відносили: нічні порушення свідомості, часті падіння, переломи при відсутності ознак наявної травми, раптову появу пролежнів, копростаз і затримку сечі, швидкий розвиток госпітальної інфекції та повільне видужування.

Практичні лікарі неодноразово відмічали що на в умовах стаціонару на фоні тимчасової втрати родини і звичного оточення, літні пацієнти часто відчувають себе жертвами діагностичних та лікувальних заходів, відмовляються від лікувальних процедур і прийому лікарських препаратів.

Висновки. Обізнаність спеціалістів про спектр токсичних речовин, що найчастіше стають причинами передозувань та отруєнь, допомагає швидко та адекватно реагувати у невідкладній ситуації, своєчасно та обґрунтовано спрямовувати лабораторний пошук токсичної речовини та ефективно застосовувати заходи антидотної та симптоматичної терапії.