Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ВІКОВИЙ СКЛАД ХВОРИХ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ З СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗУ

2013

Мета – вивчити віковий склад і особливості клінічної картини у хворих на цироз печінки невірусної етіології з синдромом холестазу.

Методи – клінічне обстеження хворих, статистична обробка цифрового матеріалу.

Результати. Обстежено 100 хворих на цироз печінки невірусної і невстановленої етіології, з яких 50 мали клінічні ознаки холестазу і 50 - без синдрому холестазу (контроль). Серед них було 63 чоловіки і 37 жінок. Вік пацієнтів коливався від 34 до 72 років, у середньому – (53,24±1,49) років, у контролі – (52,24±1,38) років. Хворих із поствірусними і первинним біліарним цирозом печінки в дослідження не включали.

У 32 випадках (64,0%) пацієнти хворіли від 1 до 5 років, у 10 (20,0%) – 5-10 років, у 3 (6,0 %) – 11-15 років, у 5 (10,0%) – понад 15 років. Хворі на цироз печінки контрольної групи хворіли від 1 до 5 років у 58,0%, протягом 5-10 років – у 20,0%, 11-15 років – у 8,0%), понад 15 років – у 6,0% випадків. Хворих із мінімальним ступенем активності процесу не було, із вираженою активністю  - 92,0%, (у контролі – 90,0%); помірною активністю - 8,0% і – 10,0%. За Чайльдом-П’ю в компенсованій стадії процесу (А) знаходилися - 8,0% (контроль – 20,0%); у субкомпенсованій (В) - 62,0%  і 58,0%; у  стадії декомпенсації (С) – 30,0% і 22,0% хворих, відповідно. Прояви астено-вегетативного синдрому оцінювались  (2,98±0,02) бала; у контролі -  (2,40±0,13) бала (р<0,05), диспепсичний синдром (2,82±0,05) і (2,28±0,09) бала (р<0,05); жовтяниця - 74,0% і 58,0%); більовий синдром - (2,76±0,07) і  2,28±0,10) бала (р<0,05).  В усіх пацієнтів печінка була збільшена, ущільнена, мала нерівну поверхню, виступала на 2-3 см з-під реберної дуги в 12,0% випадків (контроль - 40,0%); на 4-6 см – відповідно у 44,0%  і 24,0%; на 7-10 см – у 14,0% і 10,0 %; понад 10 см – у рівній кількості у хворих обох груп. За ступенем вираженості збільшення печінки оцінювалось як (2,44±0,19) і (1,83±0,15) бала (р<0,05). Підвищення акустичної щільності печінки підтверджено при ультразвуковому дослідженні в усіх (100,00%) хворих (у контролі - 66,00%). Печінка була горбистою в 12,0% випадків (у контролі – 8,0%). Виявлено збільшення просвіту ворітної вени в 92,0% випадків (у контролі - 72,00%).

Висновки. 1. Цироз печінки з синдромом холестазу розвивається за менший період часу, порівняно з клінічною картиною без холестазу. 2. У клінічному перебігу цирозу печінки з синдромом холестазу і без нього вираженість астено-вегетативного синдрому була вірогідно зменшена між групами хворих на 19,46%; диспепсичного синдрому – на 19,15%; абдомінально-больового – на 17,39%, жовтяниці – на 67,83%, гепатомегалії – на 25,0%, що потребує відповідних коригуючих заходів.